Tổng hợp các kênh Marketing Bất động sản – ưu và nhược điểm

Với một vài kiến thức về chuyên ngành Marketing tôi đã học và kinh nghiệm trong nghề Môi giới Bất động sản qua nhiều...

Nghề môi giới bất động sản: Muốn có thu nhập cao,...

Đi lên từ hai bàn tay trắng, giờ đây, với 33 năm tuổi đời và 11 năm tuổi nghề, Vũ Tiến Văn - Giám...